Zespół coachów


Agnieszka Grys – coach MCC ICF, coach metody CoachWise™, mentor ICF

Od roku 2000 jestem trenerem, doradcą biznesowym, a od roku 2006 także coachem. Jako coach mam akredytację MCC ICF (Master Certified Coach), jestem także coachem metody CoachWise™… Dowiedz się więcej!


  Ewa Bareła – coach ACC ICF,

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła programy szkoleniowe akredytowane przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) – CoachWise Essentials™ oraz rozszerzony program rozwojowy dla profesjonalnych coachów – CoachWise Equipped™… Dowiedz się więcej!


Alicja Stankiewicz – coach ACC ICF

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest też absolwentką programu dla coachów: CoachWise Essentials™… Dowiedz się więcej!


Marta Nowicka – coach ACC ICF

Absolwentka Psychologii Indywidualnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka programów rozwojowych dla coachów akredytowanych przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) : CoachWise Essentials™ oraz rozszerzonego procesu… Dowiedz się więcej!


Urszula Skrok-Kuczera – coach ACC ICF

Ukończyła Telekomunikację na Politechnice Poznańskiej i Psychologię w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany (BSI) Auditor wiodący systemu zarządzania jakością według ISO 9000-2000. Posiada Certyfikat PMI „Project management foundations” i „Project shedule and cost… Dowiedz się więcej!


Andrzej Starzyński – coach PCC ICF, executive & team coach

Ponad 25 lat doświadczeń zawodowych; w tym 18 lat na stanowiskach kierowniczych w korporacji międzynarodowej; 10 lat w bezpośrednim zarządzaniu zespołami sprzedaży i 5 lat w zarządzaniu z poziomu korporacji/grupy (28 krajów) implementacją systemu szkoleń i coachingu… Dowiedz się więcej!


Jacek Kania– coach

Trener, doradca biznesowy, coach. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w firmach z branży odzieżowej. Pracował jako handlowiec, koordynator i menadżer sprzedaży w strukturach korporacyjnych. Przede wszystkim praktyk, który rozumie procesy biznesowe oraz widzi szanse i problemy człowieka funkcjonującego we współczesnych organizacjach… Dowiedz się więcej!


Kinga Wdowicka – coach ICC

Absolwentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Akademię Coachingu Relacyjnego GDS TRANSMISJA, certyfikowany kurs szkoleniowy coachów (ICC) oraz cykl certyfikowanych szkoleń Analizy Transakcyjnej 101. Absolwentka Akademii Trenerów… Dowiedz się więcej!


Agnieszka Kus-Sywula – coach

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, programu dla coachów Leadership Coaching School akredytowanej wg standardów w ICF, cyklu certyfikowanych szkoleń Coachingu Relacyjnego TRANSMISJA, kursu Ustawień Systemowych w Organizacjach, programu Świadomej Komunikacji wg zasad Porozumienia Bez Przemocy. Posiada 7-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera, coacha… Dowiedz się więcej!


Vesna Lorenc – coach ACC ICF

Certyfikowana trener biznesu (I stopień Metoda TROP©), dyplomowana coach grupowa (Metoda TROP©), certyfikowana coach (I stopień Metoda TROP©, ICF ACC Coach), mediatorka w trakcie certyfikacji (CNV©). Managerka z przeszło 18-letnim doświadczeniem… Dowiedz się więcej!


Julian Czurko – coach metody Clean Coaching

Doktor nauk humanistycznych, jest absolwentem akredytowanych przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) programów CoachWise Essentials™ oraz Akademia Coacha JAK-MD™ oraz kilku szkół trenerskich, w tym Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™… Dowiedz się więcej!


Anna Wasilewska – trener biznesu, konsultant, asesor, coach

Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Szkoły Trenerów Biznesu „TROP” oraz Akademii Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Akademii Coacha JAK-MD™ (akredytowany program szkoleniowy przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF)), Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™… Dowiedz się więcej!