Assessment Center

Oceniamy potencjał zawodowy kandydatów w oparciu o metodologię Assessment Center. Zastosowanie tej metody w procesie rekrutacji wewnętrznej lub zewnętrznej pozwala na wybór kandydata, który będzie spełniał określone wymagania w zakresie kompetencji pożądanych na zajmowanym stanowisku.

Assessment Center dla pracodawcy oznacza:

  • korzystanie z metody o wysokim stopniu rzetelności i obiektywnej oceny w procesie rekrutacji lub weryfikacji potencjału zawodowego kandydatów,
  • posiadanie rzetelnej i obiektywnej wiedzy dotyczącej kompetencji pracowników i tym samym budowanie adekwatnych ścieżek sukcesji stanowisk organizacji,
  • posiadanie wiedzy dotyczącej obszarów koniecznych do poprawy i realizowanie adekwatnych planów szkoleniowych,
  • tworzenie profesjonalnego i zmotywowanego do pracy zespołu,
  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy stabilnego i inwestującego w rozwój kadry, wiarygodnego zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji,
  • zmniejszenie ryzyka związanego z rekrutacją nowych pracowników,
  • utworzenie kadry rezerwowej,
  • wybranie i dokładne zdefiniowanie kompetencji o kluczowym znaczeniu dla całej firmy, którymi powinien się charakteryzować kandydat na danym stanowisku,
  • możliwość porównania uczestników w grupie,
  • możliwość oceny kandydatów w obszarze szerszym niż dotychczasowy zakres umiejętności.

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl