Ocena personelu to element polityki ukierunkowanej na motywowanie, podnoszenie kwalifikacji, rozwój pracowników a tym samym firmy. W realizacji procesów oceny staramy się odpowiadać na pytania:

Ocena pozwala na wyłanianie liderów zespołów, osób o specjalnych zdolnościach, a w konsekwencji tworzy możliwość inwestowania w rozwój tych ludzi.

Ocena pracowników często daje także obraz firmy jako organizacji, ujawniając jej kulturę, wartości, cele, ale także informuje o zagrożeniach, problemach, konfliktach, sugeruje sposoby zapobiegania im i ich rozwiązywania. Zatem ocena diagnozuje jednostki, ale pozwala także na wnioski ogólne. Wszystko zależy od celu i od użytych narzędzi. Oceniamy kwalifikacje, umiejętności, zdolności specjalne, cechy osobowości, temperament, motywacje, potrzeby, nastroje, poziom identyfikacji z firmą, z jej celami, zaangażowanie. Oceniać można pracowników na różnych stanowiskach, różnych szczebli, często rozbudowując proces do tzw. oceny 360 stopni.

Wykorzystujemy diagnostykę:

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl