Ocena pracowników

Ocena personelu to element polityki ukierunkowanej na motywowanie, podnoszenie kwalifikacji, rozwój pracowników a tym samym firmy. W realizacji procesów oceny staramy się odpowiadać na pytania:
  • Kogo firma zatrudnia? (jednostki, zespoły)
  • Jaki jest potencjał rozwojowy osób zatrudnionych w firmie?
  • Jaką organizację tworzy firma – jakie ma mocne i słabe strony?
  • Jakie są potrzeby, ambicje, oczekiwania, opinie, nastroje pracowników? Jak wygląda sposób komunikacji w firmie?
  • Jak podnieść efektywność i wydajność pracy, jak motywować, wspierać, zapewniając tym samym stabilność zatrudnienia, uatrakcyjniać oferty pracy, osiągać cele firmy dzięki zaangażowaniu zatrudnionych w niej ludzi?
Ocena pozwala na wyłanianie liderów zespołów, osób o specjalnych zdolnościach, a w konsekwencji tworzy możliwość inwestowania w rozwój tych ludzi. Ocena pracowników często daje także obraz firmy jako organizacji, ujawniając jej kulturę, wartości, cele, ale także informuje o zagrożeniach, problemach, konfliktach, sugeruje sposoby zapobiegania im i ich rozwiązywania. Zatem ocena diagnozuje jednostki, ale pozwala także na wnioski ogólne. Wszystko zależy od celu i od użytych narzędzi. Oceniamy kwalifikacje, umiejętności, zdolności specjalne, cechy osobowości, temperament, motywacje, potrzeby, nastroje, poziom identyfikacji z firmą, z jej celami, zaangażowanie. Oceniać można pracowników na różnych stanowiskach, różnych szczebli, często rozbudowując proces do tzw. oceny 360 stopni. Wykorzystujemy diagnostykę:
  • psychologiczną,
  • socjotechniczną,
  • kwestionariusze i arkusze oceny,
  • rozbudowane systemy i centra oceny,
  • personalizowane narzędzia w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klienta.

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl