Sesje wspierająco-interwencyjne w modelu JAK-MD™

Sesje wspierająco-interwencyjne w modelu JAK-MD™

Firmy coraz częściej zastanawiają się, jak w ramach realizowanych procesów rozwojowych pomóc pracownikom odnaleźć się w formule home office w czasach pandemii. Pierwsza fala covid-19 była zaskakująca i w szerszej perspektywie postawiła ludzi w stan pełnej wewnętrznej mobilizacji. Wtedy jeszcze nie pojawiła się potrzeba interwencji na szeroką skalę. Natomiast gdy nadeszła druga fala i czasy […]