Zarządzanie poprzez coaching i techniki coachingowe

Coaching – narzędzie nowoczesnego menedżera

 • coaching – czyli rozwój w oparciu o system wartości,
 • czym jest coaching menedżerski – teoria i praktyka,
 • badanie potencjału rozwojowego managera – coacha,
 • podstawowe komunikaty w komunikacji managera – coacha,
 • doskonalenie umiejętności menedżerskich z wykorzystaniem modeli coachingowych,
 • zasady efektywnej komunikacji z partnerami zawodowymi w oparciu o techniki coachingowe.

Coaching w organizacji

 • strategie zarządzania, coaching a zarządzanie,
 • kultura coachingowa w organizacji,
 • budowa programów coachingowych dla podwładnych,
 • współpraca w realizacji programów rozwojowych podwładnych,
 • wybrane programy coachingowe dla coachów wewnętrznych

Executive coaching dla menedżera

 • wzmacnianie i rozwijanie potencjału menedżera,
 • przygotowanie do zmiany stanowiska i wzmocnienie przy debiucie w nowej roli,
 • coaching w sytuacji zmiany (np. restrukturyzacja, kryzys w organizacji, nowe wyzwania),
 • coaching czy mentoring – sposób rozwoju menedżerskiego.

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl