Systemy kompetencyjne

Na potrzeby organizacji tworzymy opisy potrzebnych kompetencji – organizacyjnych i stanowiskowych. Przygotowane przez nas profile pomagają w prowadzeniu trafnych selekcji oraz planowaniu właściwych i precyzyjnych działań rozwojowych. Dostosowujemy opracowany przez nas słownik kompetencyjny bądź tworzymy wspólnie z klientem słownik kompetencyjny dopasowany do specyfiki organizacji. Etap diagnozy związany jest z rozpoznaniem i analizą organizacji z jej strategią, planami na przyszłość, strukturą i kluczowymi obszarami kompetencyjnymi; Etap koncepcji związany jest z opracowaniem założeń dotyczących profilu kompetencyjnego, określeniem stanu obecnego i docelowego oraz opracowaniem kluczowych kompetencji specyficznych dla branży czy firmy; Etap wdrożenia zakłada weryfikację i uszczegółowienie proponowanego profilu oraz przygotowanie menedżerów do praktycznego korzystania z niego.  

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl