Szkolenia sprzedażowe

Treningi konsultacyjne

Kompetencje: rozwiązywanie problemów, konstruktywne wykorzystywanie trudności

Myślenie strategiczne w sprzedaży

Kompetencje: budowanie strategii współpracy długofalowej z klientem, projektowanie działań taktycznych i operacyjnych

Sztuka negocjowania

Kompetencje: przygotowanie się i poprowadzenie negocjacji typu win-win

Budowanie relacji z Klientem

Kompetencje: świadome używanie zaawansowanych technik rozwijania kontaktu interpersonalnego

Pokonywanie barier w sprzedaży

Kompetencje: używanie wiedzy i narzędzi do radzenia sobie z trudnymi postawami klientów

Prezentacje do małych i dużych audytoriów

Kompetencje: profesjonalne i skuteczne przekonywanie innych, panowanie nad grupą

Sztuka prowadzenia rozmowy z Klientem

kompetencje: elastyczne wykorzystywanie technik sprzedaży do osiągania celów

Autoprezentacja

Kompetencje: wywieranie wrażenia na innych

 

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl