Wartości ICF Polska

Rozwój

Wspieramy rozwój i osiąganie przez naszych klientów wyjątkowych rezultatów w ich życiu, pracy, karierze i organizacji. Możemy to robić jedynie poprzez nasz własny rozwój i chęć uczenia się. Nieustająco i z pełnym zaangażowaniem rozwijamy nasze kompetencje, umiejętności i podejście. Oznacza to także, że jesteśmy otwarci na wszelkie nowe idee, które mogą wspierać naszych klientów.

Profesjonalizm

W czasie sesji coachingowej klient pozostaje w centrum naszej uwagi i naszym celem jest wspieranie go w osiągnięciu swoich celów. Dbamy o to, aby klient uczył się tego co jest dla niego najbardziej przydatne i odpowiednie. Szybko i w odpowiedzialny sposób odpowiadamy na wszelkie zapytania i potrzeby naszych klientów. Jako coachowie podczas spotkań z klientem jesteśmy w stanie odłożyć na bok własne sprawy, osądy i założenia, i mając otwarły umysł pracować z klientem. Potrafimy rozpoznać nasze własne ograniczenia i jeśli klient potrzebuje innego coacha lub innej metody, natychmiast zachęcimy go do zmiany.

Szacunek

Szanujemy potrzeby naszych klientów i wierzymy, że każdy klient posiada niezbędne zasoby i umiejętności, aby osiągnąć swoje cele i to on jest najlepszym ekspertem z zakresu swojego własnego życia. Szanujemy wszystkie decyzje naszych klientów. Szanujemy inne podejścia do coachingu.

Etyka i spójność

Wszystko co robimy jest zgodne w naszymi osobistymi wartościami, przekonaniami i standardami. Wywiązujemy się z umów zawartych z naszymi klientami w najlepszy możliwy sposób. Przestrzegamy także poufności informacji udzielanych przez klientów. Dbamy o to, aby nasze relacje z klientami były otwarte i szczere. Obiecujemy tylko to co jesteśmy w stanie zrealizować.

Powyższe informacje pochodzą ze stron http://www.icf.org.pl i są własnością International Coach Federation Polska.