Absolwentka Psychologii Indywidualnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka programów rozwojowych dla coachów akredytowanych przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF): CoachWise™ Essentials oraz rozszerzonego procesu rozwojowego dla profesjonalnych coachów – CoachWise Equipped™. Członek ICF Global i ICF Polska.

Ukończyła także szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania. W swojej pracy coachingowej stosuje wybrane techniki i założenia tego podejścia. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu GT Mentor.

Jest akredytowanym konsultantem metody Insights Discovery™ – uznanego na świecie narzędzia rozwojowego opartego o psychologie C.G Junga, profilującego typy osobowości. Stosuje to narzędzie zarówno w pracy coachingowej jak i trenerskiej.

Od wielu lat zajmuje się tematyką różnic międzykulturowych i rozwojem tzw. kompetencji międzykulturowej. Jest członkiem SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training and Research), gdzie pełniła funkcję koordynatora programu mentoringu.

Jako coach specjalizuje się następujących obszarach:

W pracy coacha najbardziej lubi to, że może spotkać pełnego talentów i możliwości drugiego człowieka i towarzyszyć mu w odkrywaniu siebie na nowo, odważnemu podejmowaniu wyzwań i realizacji marzeń.