Absolwentka Wydziału Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Szkoły Trenerów Biznesu „TROP” oraz Akademii Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Akademii Coacha JAK-MD™ (akredytowany program szkoleniowy przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF)); Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™.

Od 12 lat trener biznesu, specjalizuje się w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych w obszarze sprzedaży, obsługi klienta, standardów pracy i zarządzaniu zespołami. Przeprowadziła ponad 700 dni szkoleniowych głównie skierowanych do pracowników działów sprzedaży (kadra zarządzająca i handlowcy).

Jako coach od 10 lat z sukcesami pomaga pracownikom odkryć ich potencjał, wspierając w przechodzeniu przez proces zmian. W pracy łączy doświadczenie sprzedażowe i menedżerskie w realizowaniu procesów coachingowych w obszarach kierowania ludźmi, efektywnej komunikacji w zespołach, zarządzania przez cele, motywowania pracowników i budowaniu autorytetu lidera.
Doradza i pracuje przy tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, ścieżek kariery.

W oparciu o standardy pracy uczestniczyła w projektach asesorskich prowadząc oceny kompetencji i potencjału rozwojowego metodą Development Center i Assessment Center. Współtworzy i przeprowadza programy szkoleniowe z zakresu zarządzania kompetencjami, sprzedaży, rozwoju zawodowego, motywacji i coachingu. W biznesie szczególnie ceni sobie jakość wykonywanej pracy, wiarygodność oraz długotrwałe i lojalne relacje oparte na partnerstwie.