Metodologia JAK-MD™

Home  >>  JAK-MD  >>  Metodologia JAK-MD™

Naszą metodologię pracy obrazuje poniższy schemat, który wykorzystujemy przy szkoleniach, doradztwie, coachingu jak  i ucząc przyszłych trenerów, coachów  w Akademii JAK-MD™.

Model obejmuje trzy poziomy pracy rozwojowej:

  • Zachowania
  • Komunikacja
  • Narzędzia skutecznego działania.