Naszą metodologię pracy obrazuje poniższy schemat, który wykorzystujemy przy szkoleniach, doradztwie, coachingu jak  i ucząc przyszłych trenerów, coachów  w Akademii JAK-MD™.

Model obejmuje trzy poziomy pracy rozwojowej: