Metodologia JAK-MD™

Naszą metodologię pracy obrazuje poniższy schemat, który wykorzystujemy przy szkoleniach, doradztwie, coachingu, jak i ucząc przyszłych trenerów, coachów w Akademii JAK-MD™.

Model obejmuje trzy poziomy pracy rozwojowej:

  • zachowania
  • komunikację
  • narzędzia skutecznego działania