Systemy motywacyjne

Oferujemy doradztwo w zakresie konstruowania systemów motywacji. W zależności od organizacji i jej celów proponujemy wybór między wieloma metodami konstrukcji systemów motywacji:

 • systemy zadaniowe oparte na zarządzaniu przez cele,
 • systemy oparte na zarządzaniu kompetencjami i KPI (Key Performance Indicators),
 • udziałowe formy (programy dzielenia zysku),
 • bodźce oszczędnościowe,
 • systemy zachęt długoterminowych,
 • systemy mieszane.

Projekt systemu motywacyjnego składa się z następujących etapów realizacji:

 1. Stworzenie kwestionariusza oceny mającego na celu zbadanie obecnego systemu motywacyjnego w firmie oraz poziomu satysfakcji pracowników.
 2. Przeprowadzenie badań.
 3. Analiza wyników: uzyskanie dokładnych informacji na temat poziomu motywacji i satysfakcji pracowników oraz obszarów wymagających rozwoju; diagnoza problemów i identyfikacja luk w systemie motywacji.
 4. Opracowanie i prezentacja raportu, zawierającego propozycje i projekt systemu motywacyjnego w oparciu o uzyskane wyniki.
 5. Połączenie systemu motywacyjnego z obecnym systemem wynagrodzeń.
 6. Wdrożenie systemu.

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl