Przygotowanie i wdrożenie nowych pracowników

Przygotowujemy wprowadzenie nowego pracownika do firmy poprzez dostarczenie mu zestawu informacji ułatwiających adaptację w nowej organizacji. Podczas sesji wprowadzającej przedstawiamy tradycje, kulturę organizacyjną, obowiązujące procedury i standardy zachowania, a także najważniejsze działy firmy oraz możliwości współpracy z nimi.

Zarządzanie polityką szkoleniową

Wspieramy naszych klientów w zarządzaniu polityką szkoleniową firmy poprzez:

Opis stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy to użyteczne narzędzie, pozwalające usystematyzować zakres obowiązków i kompetencji pracowniczych. Wprowadza ład i jasność, co do zakresu wywiązywania się ze swoich powinności, może stać się podstawą do wyliczania płac oraz premii, jest niezastąpione w procesie rekrutacyjnym.

W zależności od potrzeb organizacji klienta możemy zastosować różnorodne modele opisów stanowisk pracy.

Dobrze skonstruowane opisy stanowisk pracy są podstawą:

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl