Doradztwo personalne

Home  >>  Doradztwo  >>  Doradztwo personalne

Przygotowanie i wdrożenie nowych pracowników

Przygotowujemy wprowadzenie nowego pracownika do firmy poprzez dostarczenie mu zestawu informacji ułatwiających adaptację w nowej organizacji. Podczas sesji wprowadzającej przedstawiamy tradycje, kulturę organizacyjną, obowiązujące procedury i standardy zachowania, a także najważniejsze działy firmy oraz możliwości współpracy z nimi.

Zarządzanie polityką szkoleniową

Wspieramy naszych klientów w zarządzaniu polityką szkoleniową firmy poprzez:

 • prowadzenie badań potrzeb szkoleniowych i ich analizę,
 • budowanie planów rozwoju personelu i ich realizację,
 • budowanie planów rozwoju po przeprowadzonym badaniu SOP,
 • budowanie pomiaru efektywności szkoleń opartych na modelu Kirckpatricka,
 • controlling polityki szkoleniowej.

Opis stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy to użyteczne narzędzie, pozwalające usystematyzować zakres obowiązków i kompetencji pracowniczych. Wprowadza ład i jasność, co do zakresu wywiązywania się ze swoich powinności, może stać się podstawą do wyliczania płac oraz premii, jest niezastąpione w procesie rekrutacyjnym.

W zależności od potrzeb organizacji klienta możemy zastosować różnorodne modele opisów stanowisk pracy.

Dobrze skonstruowane opisy stanowisk pracy są podstawą:

 • szybkiego przygotowania zakresu obowiązków dla nowo zatrudnianej osoby,
 • szybkiego przygotowania ogłoszeń rekrutacyjnych i wymogów do rekrutacji,
 • konstruowania wszelkich badań rekrutacyjnych, zadań AC, DC, profili kompetencyjnych,
 • wytyczania matryc kompetencji,
 • planowania przejrzystych ścieżek awansów i działań związanych z sukcesjami,
 • przygotowania wartościowania stanowisk pracy,
 • przygotowania systemów wynagradzania i premiowania,
 • przygotowania systemów opartych na rozliczaniu celów.

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl