Julian Czurko - coach metody Clean Coaching

Doktor nauk humanistycznych, absolwent wydziałów Uniwersytetów Łódzkiego i Warszawskiego, skończył podyplomowe studia menedżerskie i trenerskie. Ma 7-letnie doświadczenie jako wykładowca akademicki, 5-letnie jako trener oraz 3-letnie jako coach indywidualny i facylitator zespołów. Jest absolwentem akredytowanych przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) programów CoachWise Essentials™ oraz Akademia Coacha JAK-MD™, a także kilku szkół trenerskich, w tym Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™.

Jako trener przeprowadził ponad 700 godzin szkoleń i warsztatów. Specjalizuje się w budowaniu kultury organizacji poprzez podnoszenie kompetencji komunikacyjnych, udzielanie konstruktywnego feedbacku, tworzenie standardu sprzedaży, obsługi klienta, współpracy zespołowej oraz udoskonalanie procesów sprzedażowych. Skupia się nie tylko na rozwoju kompetencji miękkich, wdraża również technologie informatyczno-komunikacyjne w zespołach pracujących w przestrzeni fizycznej i wirtualnie.

Pracując z menedżerami koncentruje się nad wykorzystaniem potencjału twórczego pracowników
i zwiększeniu motywacji zespołów. Wykorzystuje narzędzia wspierające i pobudzające współpracę myślenia analitycznego i twórczego, skutecznego uczenia się oraz redukcji stresu. Szkoli w organizacjach, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, szkołach oraz kołach akademickich. Zaufały mu m.in. TomTom, Enea, Wirtualna Polska, Lazur, UNDP, branża IT, finansowa oraz liczne fundacje i stowarzyszenia.

Jako coach pracuje rozwijając ludzi i zespoły, dostosowując do ich potrzeb metody i modele coachingowe, m.in. JAK-MD™, CoachWise™ oraz Clean Coaching™ oraz elementy coachingu prowokatywnego. Przeprowadził 200 godzin procesów rozwojowych skupionych wokół zarządzania karierą i realizacji twórczych projektów zawodowych. Specjalizuje się w rozwojem obszarów komunikacji interpersonalnej, tworzeniem kreatywnych rozwiązań problemów.

Jako ekspert ds. komunikacji działał w kilku rolach, dzięki czemu ma szerokie spojrzenie na procesy kontaktów wewnątrz zespołów oraz na zewnątrz organizacji. Ma doświadczenie dziennikarskie, w tym ponad 3-letnie w dużym serwisie informacyjnym, jako social-media manager (zarządzającym m.in. profilem z 0,5 mln fanów), projektant komunikacji wizualnej i internetowej.

Jest fundatorem i prezesem fundacji kulturalnej, działa w kilku organizacjach pozarządowych jako trener, superwizor i mentor.