Coaching Indywidualny

Life Coaching

Coaching dotyczący całokształtu przekonań, wartości, strategii i sposobów działania danej osoby. Może zmienić życie na lepsze w wybranym lub wielu aspektach. Wszystko, co do tej pory wydawało się nie do osiągnięcia, może stać się bliższe niż kiedykolwiek. Obszary klienta to m.in.:

 • planowanie życia
 • wypracowywanie wizji życia
 • rozwijanie kreatywności
 • lepsza organizacja życia
 • rozwiązywanie problemów
 • dylematów – dotyczących wyboru sposobu postępowania i podjęcia decyzji
 • pytań – jak rozwiązać konkretny problem
 • poczucia braku spełnienia w danej dziedzinie życia bez konkretnego problemu

Drogi kliencie

przed rozpoczęciem relacji coachingowej spotkamy się lub zadzwonimy do Ciebie, żeby ustalić szczegółowo warunki współpracy:

 • częstotliwość sesji,
 • miejsce i forma spotkań (osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem Skype’a, etc.),
 • daty i godziny sesji,
 • sposób odwoływania/przekładania sesji,
 • pozostałe.

Na tym spotkaniu nakreślisz również cele, jakie chcesz osiągnąć w coachingu, a my odpowiemy na wszelkie Twoje pytania związane ze współpracą. Jeśli nie jesteś do końca zdecydowany to przeprowadzimy dla Ciebie krótką sesję pokazową podczas rozmowy wprowadzającej.

Korzyści z coachingu dla osób indywidualnych

 • wzrost świadomości swojego potencjału,
 • wzrost pewności siebie oraz wiary w swoje możliwości,
 • uzyskanie równowagi między życiem osobistym a zawodowym,
 • wzrost satysfakcji płynącej z relacji z innymi osobami,
 • polepszenie jakości swojego życia,
 • sprecyzowanie własnego systemu wartości,
 • rozwój umiejętności oceny swojej sytuacji z różnych perspektyw,
 • określenie i wykorzystanie swoich zasobów w najlepszy dla siebie sposób,
 • rozwój posiadanych umiejętności i kompetencji w karierze zawodowej oraz życiu osobistym.

Zasady prowadzenie coachingu stosowane przez naszych coachów

 • szacunek dla klienta,
 • dobrowolność,
 • poufność,
 • wszystkie osoby zaangażowane w coaching uzgadniają jasne cele i terminy oraz uważają proces coachingowy za wiążący,
 • feedback i ocena postępu,
 • transparentny proces (wyjaśniamy fazy procesu, granice czasowe, logistykę spotkań),
 • orientacja na cel,
 • partnerstwo.

 

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl