Szkolenia z rozwoju osobistego

Od marzenia do realizacji celów

 • efektywne wyznaczanie celów i ustalanie priorytetów,
 • jak realizować cele,
 • jak rozliczyć i kontrolować poziom realizacji celów.

Właściwe nastawienie – klucz do sukcesu

 • Twoje mocne strony,
 • Twoje źródło motywacji,
 • jak wzmacniać i rozwijać motywację.

Warsztat asertywności

 • jak opanować umiejętność formułowania własnych praw,
 • jak nauczyć się adekwatnie reagować w trudnych sytuacjach,
 • jak zadbać o zewnętrzną i wewnętrzną spójność.

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

 • jak zarządzać sobą w czasie,
 • priorytety: najpierw najważniejsze, a potem pilne,
 • jak poskromić zjadaczy Twojego czasu.

Autoprezentacja

 • prezencja adekwatna do zadania i sytuacji,
 • wystąpienia publiczne,
 • zjednywanie innych do swoich pomysłów.

Jak radzić sobie ze stresem?

 • czym naprawdę jest Twój stres,
 • sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • wybór technik relaksacyjnych.

Kreatywne myślenie

 • jak odkrywać nowe możliwości i niestandardowe rozwiązania,
 • jak weryfikować by nie zabić innowacyjności,
 • jak przekonać innych do nowych rozwiązań.
 

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl