Absolwentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Akademię Coachingu Relacyjnego GDS TRANSMISJA, certyfikowany kurs szkoleniowy coachów (ICC) oraz cykl certyfikowanych szkoleń Analizy Transakcyjnej 101. Absolwentka Akademii Trenerów Biznesu LAB.

Jako coach od 5 lat specjalizuje się w projektach wspierających rozwój osobisty i zawodowy. Pomaga rozwijającym się firmom i ich pracownikom w naturalnym procesie przechodzenia zmian.

Prowadzi sesje executive coachingu, biznes coachingu oraz life coachingu.

Dlaczego jestem coachem:

Co daję jako coach: