Kinga Wdowicka – coach ICC

Home  >>  Coaching  >>  Kinga Wdowicka – coach ICC

Absolwentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Akademię Coachingu Relacyjnego GDS TRANSMISJA, certyfikowany kurs szkoleniowy coachów (ICC) oraz cykl certyfikowanych szkoleń Analizy Transakcyjnej 101. Absolwentka Akademii Trenerów Biznesu LAB.

Jako coach od 5 lat specjalizuje się w projektach wspierających rozwój osobisty i zawodowy. Pomaga rozwijającym się firmom i ich pracownikom w naturalnym procesie przechodzenia zmian.

Prowadzi sesje executive coachingu, biznes coachingu oraz life coachingu.

Dlaczego jestem coachem:

  • lubię ludzi,
  • wierzę, że jutro jest wolne od błędów,
  • wierzę, że każdy ma prawo być tym, kim chce być, a nie tym, kim powinien być,
  • sensem mojej pracy jest towarzyszeniem klientom w spełnianiu ich marzeń i osiąganiu życiowych celów.

Co daję jako coach:

  • pracę w oparciu o wartości etyczne,
  • formułę coachingu, który jest partnerską współpracą z klientami,
  • pracę w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie rozwoju,
  • ucieczkę od rutyny,
  • inspirację do uwalniania zasobów i realizacji marzeń,
  • setki przepracowanych godzin w coachingu i dziesiątki zrealizowanych celów i pragnień.