Ukończyła Telekomunikację na Politechnice Poznańskiej i Psychologię w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany(BSI) Auditor wiodący systemu zarządzania jakością według ISO 9000-2000. Posiada Certyfikat PMI „Project management foundations” i „Project schedule and cost management”. Członek International Coach Federation (ICF Global i ICF Polska).

Jej wykształcenie i doświadczenie tworzy wypadkową jej stylu coachingowego. Z jednej strony miękkie humanistyczne sięganie w głąb nieznanego – w poszukiwaniu możliwości, opcji, wariantów, a z drugiej inżynierska precyzja w planowaniu i realizacji.