Szkolenia marketingowe

Komunikacja marketingowa

Kompetencje: efektywne wprowadzenie produktu/marki na rynek bądź też bieżące zarządzanie produktem wymaga skutecznego przekazu marketingowego, skierowanego zarówno do klienta (na zewnątrz) jak i do pracowników firmy (do wewnątrz).

Zarządzanie marką

Kompetencje: właściwy dobór zestawu działań i instrumentów marketingowych, skuteczne budowanie pozycji konkurencyjnej firmy, badania i analizy rynku.

Podstawy marketingu dla sprzedawców

Kompetencje: znajomość podstawowych zasad współczesnego marketingu i umiejętność ich wykorzystania przez każdego pracownika kontaktującego się z klientami przedsiębiorstwa.

Public Relations

Kompetencje: miejsce PR w działaniach promocyjnych firmy, utrzymanie pozytywnego wizerunku organizacji zarówno w jej otoczeniu, jak i wewnątrz.

Merchandising

Kompetencje: znaczenie roli ekspozycji, sposoby wizualnego i emocjonalnego motywowania nabywców do dokonania zakupu Państwa produktów.  

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl