Szkolenia Menedżerskie

Treningi – konsultacje

Kompetencje: rozwiązywanie problemów, konstruktywne wykorzystywanie trudności.

Zarządzanie Projektami w sprzedaży

Kompetencje: planowanie i monitorowanie przedsięwzięć i inicjatyw w sprzedaży mających cel, termin i budżet, delegowanie odpowiedzialności i zadań.

Motywowanie w trudnych sytuacjach

Kompetencje: prowadzenie rozmowy nastawionej na rozwiązywanie problemów, projektowanie indywidualnych „mieszanek” motywacyjnych w kontekście zmian jakim podlegają pracownicy.

Sztuka prowadzenia efektywnych zebrań

Kompetencje: przygotowanie i interaktywne poprowadzenie zebrania, tak aby osiągnąć zamierzony efekt, wykorzystywanie potencjału wynikającego z różnorodności w zespole, rozwijanie doświadczonych pracowników.

Coaching i Counseling

Kompetencje: uczenie autoanalizy; wspieranie pracownika poprzez konstruktywny dialog z nim; prowadzenie rozmowy o karierze.

Wizyty w terenie. Diagnoza i szkolenie

Kompetencje: wprowadzanie do pracy nowego pracownika; diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i prowadzenie szkolenia w miejscu pracy.

Przywództwo w Zarządzaniu Zespołem Sprzedaży

Kompetencje: budowanie tożsamości zespołu, celowe kierowanie rozwojem jednostki i zespołu; stosowanie odpowiedniego stylu zarządzania w zależności od sytuacji i etapu rozwoju pracownika.

Zarządzanie Sprzedażą

Kompetencje: myślenie strategiczne i analityczne, wdrażanie standardów pracy; używanie w praktyce narzędzi menedżerskich.

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl