Coaching w edukacji

Nauczyciel w roli coacha

Coaching pozwala podnieść jakość relacji z uczniami, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów nauczania, uczenia się i wychowania. W ramach warsztatów jako uczestnik poznasz metody najskuteczniejszego sposobu zdobywania i rozwijania talentów oraz eliminowania niepowodzeń szkolnych uczniów. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów coachingowych, które pomogą w nawiązaniu, utrzymaniu i rozwijaniu dobrych relacji z uczniami oraz zapewnią wsparcie jednostkom zagrożonym marginalizacją. Efektem szkolenia będzie podnosząca się jakość relacji z uczniami, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów nauczania, uczenia się i wychowania.

Coaching może pomóc nauczycielowi w:

 • określeniu i realizowaniu celów zawodowych, tak aby niezależnie od stażu pracy były one motywującym wyzwaniem,
 • skutecznym motywowaniu uczniów do nauki i rozwoju,
 • osiąganiu lepszych efektów w pracy dzięki odpowiednio sprecyzowanym celom i dobranym działaniom,
 • pokonywaniu przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych,
 • osiągnięciu równowagi między życiem zawodowym i osobistym,
 • odświeżeniu świadomości własnych zasobów,
 • identyfikacji wartości i przekonań,
 • odnalezieniu swojej misji i czerpania z niej długofalowej motywacji.

Coaching może pomóc dyrektorowi w:

 • odważnym zarządzaniu szkołą,
 • osiąganiu lepszych efektów w pracy dzięki odpowiednio sprecyzowanym celom i dobranym działaniom,
 • organizacji pracy swojej i pracowników,
 • przemyślanym, sprawnym wprowadzaniu zmian,
 • rozwiązywaniu problemów,
 • skutecznym motywowaniu pracowników,
 • wyzwalaniu u nich aktywności i zaangażowania,
 • relacjach publicznych opartych na wartościach,
 • budowaniu kultury wzajemnego uczenia się i współpracy,
 • budowaniu dobrej atmosfery w pracy,
 • identyfikacji wartości i przekonań,
 • osiągnięciu równowagi między życiem zawodowym i osobistym,
 • odnalezieniu swojej misji i czerpaniu z niej długofalowej motywacji.

Kontakt i zapytania ofertowe

+48 502 514 765    biuro@jak-md.pl