Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła programy szkoleniowe akredytowane przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) – CoachWise Essentials™ oraz rozszerzony program rozwojowy dla profesjonalnych coachów – CoachWise Equipped™. Członek International Coach Federation (ICF Global).

Jest oficjalnym konsultantem programu „Kierunek Kariery” (Career Direct) – profesjonalnego testu profilującego osobowość, zainteresowania, talenty i wartości w celu wskazania optymalnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Od 18 lat pracuje z ludźmi z różnych środowisk (biznesowych, naukowych, korporacyjnych) w dziedzinie rozwoju osobistego, zawodowego, w obszarze planowania ścieżki kariery, zarządzania czasem, kompetencjami, talentami i ludźmi, w zakresie komunikacji, budowania motywacji, równowagi, asertywności i kreatywności. Współtworzy i przeprowadza szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz organizacji pracy. Posiada duże doświadczenie w pracy na płaszczyźnie międzynarodowej i międzykulturowej.

Co jako coach daję klientom:

Co klient ma z coachingu ze mną: