Ewa Bareła – coach ACC ICF

Home  >>  Coaching  >>  Ewa Bareła – coach ACC ICF

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła programy szkoleniowe akredytowane przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) – CoachWise Essentials™ oraz rozszerzony program rozwojowy dla profesjonalnych coachów – CoachWise Equipped™. Członek International Coach Federation (ICF Global).

Jest oficjalnym konsultantem programu „Kierunek Kariery” (Career Direct) – profesjonalnego testu profilującego osobowość, zainteresowania, talenty i wartości w celu wskazania optymalnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Od 18 lat pracuje z ludźmi z różnych środowisk (biznesowych, naukowych, korporacyjnych) w dziedzinie rozwoju osobistego, zawodowego, w obszarze planowania ścieżki kariery, zarządzania czasem, kompetencjami, talentami i ludźmi, w zakresie komunikacji, budowania motywacji, równowagi, asertywności i kreatywności. Współtworzy i przeprowadza szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz organizacji pracy. Posiada duże doświadczenie w pracy na płaszczyźnie międzynarodowej i międzykulturowej.

Co jako coach daję klientom:

 • jasne, etyczne zasady współpracy,
 • kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z ludźmi,
 • entuzjazm i pozytywne nastawienie,
 • wiarę w klienta,
 • empatię i zrozumienie,
 • dojrzałe partnerstwo w procesie,
 • wytrwałość w dążeniu do celu,
 • uśmiech, pogodę ducha i atmosferę zaufania.

Co klient ma z coachingu ze mną:

 • szeroko pojęty rozwój – zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej (coaching to praca nad osobą jako całością),
 • klient bierze odpowiedzialność za swoje życie,
 • zyskuje motywację do działania,
 • jasność celu i procesu dochodzenia do niego,
 • buduje poczucie własnej wartości i pewności siebie,
 • zyskuje trwałą, pozytywną zmianę w swoim życiu,
 • jak nazwała to jedna z moich klientek: „sam proces staje się wielką przygodą ku poznaniu siebie”.