Badania

Korzystamy z badań przydatnych w procesach rozwojowych, kompleksowych, skupionych na określonych aspektach, niosących wartościowe informacje dla badanych osób i pomagających im podnosić swoją efektywność. Dobierane są w zależności od potrzeb.
Są to, między innymi:

  • 360
  • Style radzenia sobie z konfliktem Thomasa Kilmanna
  • Style uczenia się Kolba
  • Kwestionariusz Ról Zespołowych Belbina
  • Kwestionariusz Orientacji Zawodowej


DiSC – opiera się na cztero-kwadrantowym modelu, który w miarodajny sposób opisuje cztery style zachowania. Są to Dominacja (D), Wpływ (i), Stałość (S) oraz Sumienność (C). Dla części osób typowy jest jeden styl zachowania, dla innych mogą to być dwa lub trzy style. Wyróżniamy 15 klasycznych stylów zachowania, czasami zwanymi stylami pracy lub stylami kompetencyjnymi.

Dzisiaj, metoda DiSC wraz z narzędziami, jest dostępna w 27 językach, w ponad 50 krajach, a licencjonowane zasoby szkoleniowe Everything DiSC pomogły ponad 40 milionom ludzi w lepszym poznaniu swoich możliwości, postaw i zachowań w miejscu pracy.


FRIS –  trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.


MTQ 48 – 48 metoda powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na narzędzie do mierzenia siły i odporności psychicznej, która w wysokim stopniu koreluje z powodzeniem na stanowiskach menedżerskich. Pozwala określić postawę wobec wyzwań, odporność na stres, umiejętność zarządzania własnymi emocjami.


IRC (Intercultural Readiness Check) – narzędzie badające poziom rozwoju kompetencji międzykulturowej.


Kwestionariusz Insights Discovery™ może stanowić wsparcie w pracy nad kluczowymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania Twoich pracowników, zespołów i całej organizacji.  Wskutek wieloletnich badań, model Insights Discovery™ stał się podstawą do stworzenia całego szeregu narzędzi, które znajdują swoje zastosowanie w różnych obszarach pracy, takich jak umacnianie i budowanie efektywnych zespołów, świadome przywództwo, kształtowanie relacji opartych na szczerym i konstruktywnym feedbacku czy skuteczna sprzedaż.


Badanie Personality I.D.™ Building Stronger Teams,  badanie Personality I.D.® jest ROZSZERZONYM, ZAAWANSOWANYM narzędziem pomiaru osobowości typu DISC przeznaczonym do budowania samoświadomości, przeglądu predyspozycji indywidualnych, zwiększania wydajności pracy, rozwijania kompetencji EQ, doskonalenia międzyludzkiej komunikacji oraz lepszego zarządzania relacjami w pracy zespołowej.


Kompas kariery – Career Direct to profesjonalny, opracowany naukowo, unikalne badanie profilujące osobowość, talenty, zainteresowania i wartości w celu wskazania optymalnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Program został opracowany przez zespół doradców zawodowych, psychologów i socjologów. Przeczytaj więcej o Kompasie kariery.

 

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl