Firma JAK-Marketing Dialog odpowiada na zapotrzebowanie klientów biznesowych i indywidualnych oferując usługi szkoleniowe. Specjalizujemy  się w projektowaniu programów szkoleniowych. Badamy potrzeby, przyglądamy się otoczeniu, a następnie proponujemy naszym klientom optymalne rozwiązania.

Naszym celem jest zaoferowanie programów odpowiadających na prawdziwe potrzeby zamawiających oraz uczestników.

Proponujemy krótkie serie szkoleń, jak i całe cykle, łączące różne działania, dzięki którym z sukcesem wprowadzamy w firmach realne zmiany.

Proponujemy szkolenia:

W trakcie szkoleń stosujemy następujące metody pracy:

Wykład – teoretyczny prowadzony w formie aktywnej prezentacji. Trener zachęca szkolone osoby do aktywnego uczestnictwa. Ten element to 20 do 40 % całości szkolenia. Minimum 60% zajmą ćwiczenia indywidualne i grupowe, zajęcia praktyczne i warsztatowe.

Dyskusja – trener pełni funkcję moderatora, naprowadza i inspiruje grupę do dyskusji na tematy związane z przedmiotem szkoleniem.

Burza mózgów – pozwala w krótkim czasie uzyskać różnorodne nowatorskie pomysły, dzięki którym można znaleźć optymalne rozwiązania.

Case study – analiza przypadków – metoda interpretacji określonych zdarzeń rzeczywistych bądź opracowanych na użytek określonego problemu.

Praca w grupach – pozwala na doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i aktywizuje wszystkich uczestników zajęć.

Ćwiczenia – odgrywanie ról, burza mózgów, pytania, symulacje, analiza przypadku, filmowanie i ocena materiału.

Konsultacje indywidualne – przedmiotem konsultacji może być każdy aspekt działalności zawodowej – umiejętności, wiedza, postawa.

 

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl