Development Center

Dzięki metodzie Development Center możemy diagnozować kompetencje i potencjał pracowników, a następnie określać plany rozwojowe dla badanych osób. Każdorazowo wspólnie z klientem opracowujemy kryteria badanych kompetencji tak, aby odpowiadały one potrzebom organizacji.

Diagnostyczność wyników uzyskujemy poprzez:

 • opisanie kluczowych kryteriów oceny – kompetencji poprzez zachowania,
 • badanie każdej kompetencji w trakcie przynajmniej 2 ćwiczeń,
 • obserwację maksymalnie 2 uczestników przez 1 asesora,
 • grupa uczestników liczy 4–8 osób,
 • w ciągu 1 sesji badamy do 8 kompetencji.


Oceniamy między innymi takie kompetencje, jak:

 • komunikatywność,
 • umiejętność wywierania wpływu,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętności przywódcze,
 • orientacja na rezultat,
 • orientacja na klienta,
 • orientacja na zmiany,
 • inne, wskazane przez klienta.


Potencjał pracowników badamy wykorzystując różnorodne zadania, między innymi:

 • ćwiczenie grupowe – z rolami, bez ról,
 • ćwiczenie w parach,
 • ćwiczenie indywidualne,
 • ćwiczenie pisemne – koszyk zadań, studium przypadku,
 • prezentację do zespołu,
 • wywiad kompetencyjny.

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl