Kompas kariery

Home  >>  Doradztwo  >>  Kompas kariery

To profesjonalne, opracowane naukowo, unikalne badanie profilujące osobowość, talenty, zainteresowania i wartości w celu wskazania optymalnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Program został opracowany przez zespół doradców zawodowych, psychologów i socjologów z USA. W ciągu ostatnich 10 lat skorzystało z niego już ponad 120 tys. osób, w różnych krajach i na różnych kontynentach.

Badanie zawiera około 600 szczegółowych i różnorodnych pytań dotyczących preferencji w dziedzinie: osobowości, zainteresowań, umiejętności i talentów oraz wartości.

Jest to jedyny dostępny w tej chwili na rynku polskim program badający i opracowujący równocześnie dane z tych 4 filarów. Całości dopełnia profesjonalna konsultacja zawodowa z doradcą.

Wynikiem badania jest 24-stronicowy, szczegółowy raport opisujący profil osobowościowo-edukacyjno-zawodowy, zawierający wykresy, grafy, szczegółowe wskazania i informacje na temat optymalnego kierunku kariery i miejsca pracy.

Badanie skierowane jest do:

  • młodych ludzi stojących przed wyborem dalszego kierunku kształcenia (wybór szkoły średniej, kierunku studiów),
  • studentów planujących podjęcie pracy zawodowej,
  • osób pracujących, które poszukują bardziej odpowiedniego dla siebie miejsca pracy,
  • osób, które chciałyby optymalnie dopasować rodzaj wykonywanej przez siebie pracy w firmie do swoich talentów i profilu osobowości
    wszystkich, którzy są zainteresowani swoim rozwojem, poznaniem siebie, swojej życiowej misji, przeżyciem życia z pasją.

Program jest bardzo przydatny przy tworzeniu zespołów ludzi pracujących wspólnie nad projektem czy zadaniem

Badanie Kompas Kariery jest bardzo przydatny przy tworzeniu zespołów ludzi pracujących wspólnie nad projektem czy zadaniem.