Kodeks ICC

1. Wstęp

W poniższym dokumencie proponujemy opis norm, reguł i zasad etycznych zawodu coacha. Poniższe opracowanie (Kodeks Coacha), to wersja nieco poszerzona i obszerniejsza oraz w innym układzie niż wersja pierwotna (Kodeks Dobrych Praktyk) stwarzana na potrzeby Komisji Coachingu przy PIFS. Dokument został opracowany w firmie KefAnn S.C. PSYCHOEDUKACJA i nie jest w żadnej mierze oficjalnym dokumentem obowiązującym w Polsce. Nie jest też własnością żadnej oficjalnie działającej instytucji. Publikujemy Kodeks Coacha, jako jego autorzy i jedyni właściciele.

W poniższym opracowaniu poruszamy dość ogólnie najważniejsze w naszym odczuciu kwestie dotyczące usługi coachingowej. Zdajemy sobie sprawę, że wiele aspektów wymaga szerszego opisu lub nawet oddzielnych szczegółowych opracowań. Jest to praca, która powinna zostać wykonana przez specjalnie do tego celu powołane zespoły, a nie przez pojedyncze osoby.

W związku z oficjalnym powołaniem Izby Coachingu (27.03.2009 r.) możliwość współpracy wielu osób w ramach odpowiednich Komisji staje się faktem. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, Izba Coachingu stanie się organem władnym prawnie regulować i ustanawiać zasady dotyczące zawodu coacha. Istnienie Izby stwarza możliwość zaproszenia przedstawicieli różnych nurtów coachingowych do wspólnej pracy i przyznaje wszystkim równe prawa, nakłada na wszystkich równe obowiązki i stwarza szansę opracowania reguł obowiązujących wszystkich przedstawicieli dyscypliny coachingowej. Mamy również nadzieję, że w przyszłości to opracowanie może stać się inspiracją dla dokumentów tworzonych przez Izbę Coachingu.

Pierwsza wersja poniższego tekstu (Kodeks Dobrych Praktyk) została opracowana przez firmę KefAnn S.C. PSYCHOEDUKACJA (A. Ratajczyk i P. Pilipczuk), na potrzeby wczesnych prac prowadzonych przez Komisję Coachingu przy PIFS. Pierwsza wersja dokumentu była konsultowana z panem K. Papis, zarządzającym Komisją Coachingu przy PIFS.

We wstępie warto też nadmienić, że w ścisłym sensie bycie coachem dalece wykracza poza samo tylko wykonywanie zawodu, jako konkretnych czynności lub zadań. Coach znajduje się pomiędzy takimi „zawodami”, które nazywa się powołaniem. Tu mamy do czynienia nade wszystko ze sposobem życia, z pewnego rodzaju POSTAWĄ ŻYCIOWĄ, a nie z potocznie rozumianą pracą. Ów sposób życia jest sednem i centrum wszystkiego, i jedynie przejawia się w działaniach.

Sposób życia, postawa, którą mamy tu na myśli, to ogólnie ujmując Szlachetność.

SZLACHETNOŚĆ jest bazą dla bycia coachem i dla wszystkiego, co zostało zawarte w tym dokumencie. Osoba coacha – „KOMPETENCJE OSOBOWE”.

2. Postawa Coacha – WARTOŚCI

3. Kompetencje Coacha – ZAGADNIENIA OGÓLNE.

4. Kompetencje Coacha – WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI (ogólnie)

5. Odpowiedzialność Coacha – PROCES COACHINGOWY

6. Odpowiedzialność Coacha – LOGISTYKA

7. Odpowiedzialność Coacha – KLIENT

8. Odpowiedzialność Coacha – SPONSOR (PŁATNIK)

KefAnn S.C. PSYCHOEDUKACJA


Anna Ratajczyk, Piotr Pilipczuk
 Trenerzy Coachingu ICC, 29.03.2009 r.