Coaching Menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do skutecznego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania coachingu. Program studiów ingeruje dorobek psychologii i nauk o zarządzaniu w celu kształcenia kompetencji menedżerskich, przydatnych w funkcjonowaniu instytucji oraz przedsiębiorstw. Wiedza z różnych obszarów psychologii i zarządzania dotycząca zachowania człowieka w organizacji jest podstawą do rozwoju kompetencji coachingowych, ćwiczonych z licencjonowanymi trenerami na zajęciach praktycznych. Trening obejmuje m. in. warsztaty ustalenia celów z przełożonymi o podwładnymi, radzenia sobie ze stresem wynikającym z ról pełnionych w organizacji czy rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Program studiów

 • Społeczna psychologia poznawcza
 • Testy psychologiczne w ZZL
 • Zastosowanie podejścia psychodynamicznego w rozumieniu pracownika
 • Wykorzystanie narzędzi psychologii systemowej w programach rozwojowych
 • Przegląd metod i narzędzi rozwoju kompetencji pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
 • Czym jest coaching?
 • Kontrakt w coachingu
 • Relacja coachingowa
 • Podstawowe umiejętności coacha
 • Narzędzia pracy coachingowej
 • Mentoring i style kierowania
 • Przeprowadzanie klienta przez zmiany
 • Coaching grupowy
 • Kim jest coach – rozwój zawodowy i etyka zawodowa
 • Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana
 • Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Asertywność
 • Zarządzanie czasem
 • Identyfikacja i pomiar kompetencji, Assessment Center
 • Bariery w komunikacji
 • Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej
 • Konstruktywna krytyka i przekazywanie informacji zwrotnej
 • Model rozmowy coachingowej
 • Zajęcia superwizyjne
 • Sesje mentoringowe
 • Społeczna psychologia poznawcza
 • Kontrakt w coachingu
 • Podstawowe umiejętności coacha
 • Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana
 • Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego i ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Opinie o studiach

Obsługa administracyjna studiów

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych

Towarowa 55 , III piętro, p. 3.4
(przy Akademii Muzycznej)

tel. (61) 856 92 39, 854 30 80

e-mail: bsp@ue.poznan.pl

Kierownik studiów

dr Magdalena Andrałojć
e-mail: m.andralojc@ue.poznan.pl

Sekretariat Kierownika Studiów

Teresa Brączkowska

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

ul. Towarowa 53, pokój 304

tel. 061-854-38-83

e-mail: kpips@ue.poznan.pl