dr Jolanta Bieńkowska
kierownik konferencji
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
kierownik katedry Zarządzania UŁ


Firma Jak-Marketing Dialog przeprowadziła szkolenia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W trakcie szkoleń poruszono takie zagadnienia jak: skuteczna komunikacja w firmie, budowanie potencjału grupy czy zarządzanie w oparciu o kompetencje. Tematyka szkoleń została odpowiednio dopasowana do indywidualnych potrzeb naszej firmy. Szkolenia zostały przeprowadzone z dużym profesjonalizmem. Wykorzystano różnorodne metody szkoleniowe, dzięki czemu uczestnicy szkolenia aktywnie brali w nim udział. (…) Polecamy firmę Jak-Marketing Dialog jako kompetentnego i profesjonalnego partnera w prowadzeniu szkoleń, mających na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników.

Marcin Wójcicki
Prezes Zarządu
XLogisc Sp z o.o.


(…) Szkolenia były zawsze dopracowane i przygotowane dla konkretnej grupy. Zajęcia odbywały się zawsze punktualnie, były bardzo dobrze przygotowane zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej. Materiały zawierały najważniejsze informacje potrzebne do zapoznania się z tematem, były usystematyzowane logicznie i przejrzyście. (…) Szkolenia są godne polecenia, w szczególności firmom, którym zależy na wzroście efektywności poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Wacław Żmuda
Prezes Zarządu
Solar-Bin Ductum Sp. z o.o.


(…) Kadra zarządzająca Administracji Nieruchomości z placówek ustanowionych dla miasta Łodzi uczestniczyła w szkoleniu pt: „System dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych” zorganizowanych przez Firmę Jak-Marketing Dialog. Program i terminy szkoleń zostały ścisle dopasowane do określonych potrzeb, a realizacja i dobór wykładowcy spełnił nasze oczekiwania.(…) Metody wykorzystywane podczas szkoleń były typowymi metodami warsztatowymi, które pomogły uczestnikom w jak najbardziej praktycznej formie zapoznać się z zagadnieniami szkolenia. (…)

Barbara Czerkawska
Dyrektor
Administracja Nieruchomości Łódź-Górna


(…) Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Trenerzy prowadzący wykazali się dużą wiedzą merytoryczną, jak i doskonałymi umiejętnościami trenerskimi. Współpracę z firmą oceniamy bardzo wysoko. Szczerze polecamy wszystkim, którzy pracują nad zwiększeniem kompetencji swoich i pracowników.

Karolina Rejczak
Specjalista ds. personalnych
Govecs Poland Sp z o.o.


Chciałbym podziękować za współpracę przy organizacji szkolenia dla naszej firmy z zakresu Telefonicznej Obsługi Klienta. (…) Duża ilość ćwiczeń i interaktywna forma prowadzenia szkolenia spełniła oczekiwania zarówno firmy ECOLAB jak i samych uczestników. Pozytywne opinie ze strony uczestników wpłynęły również na podjęcie przez nas decyzji o zorganizowaniu dodatkowej grupy. Wysoki stopień profesjonalizmu, elastyczność, szeroki zakres i poziom kompetencji sprawiły, że personalna współpraca z firmą Jak-Marketing Dialog była prawdziwą przyjemnością.

Marek Sochacki
Krajowy Kierownik Dystrybucji
ECOLAB Sp. z o.o.


EFL S.A., wyraża słowa uznania dla firmy JAK-Marketing Dialog za przeprowadzenie coachingu menedżerskiego w roku 2009, który obejmował 150 sesji coachingowych. Założone cele zostały w pełni zrealizowane, a opracowany cykl coachingowy oraz dobrane narzędzia zostały entuzjastycznie przyjęte przez wymagający zespół 15 Menadżerów. Niezmiernie istotny jest fakt, że zauważyliśmy długoterminowe efekty polegające na inspirowaniu uczestników do ciągłego rozwoju, pobudzania procesów rozumienia własnego funkcjonowania w złożonych relacjach interpersonalnych oraz wglądu we własną praktykę menadżerską. Coachowie, którzy współpracowali z nami przy projekcie wykazali się profesjonalizmem, dobrą znajomością narzędzi i technik coachingowych oraz pragmatyzmem w realizacji celów rozwojowych. Polecamy Jak-Marketing Dialog jako kompetentnego partnera biznesowego.

Magdalena Kopyściańska
Kierownik Sekcji Szkoleń
i Rozwoju Personelu
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.


Jak-Marketing Dialog firma świadcząca usługi szkoleniowe dała się poznać jako firma, solidna, rzetelna, wychodząca naprzeciw naszym oczekiwaniom. Świadczone usługi są na wysokim poziomie i z zakresu usług objętych umową jesteśmy usatysfakcjonowani. Wykładowców cechuje wysoka kultura osobista, pełny profesjonalizm oraz daleko idąca elastyczność w podejściu do potrzeb zleceniodawcy. (…)

Irena Gilas
Pełnomocnik Zarządu
MEWA S.A.


(…) Założone cele zostały zrealizowane w pełni, przy czym pragniemy podkreślić bardzo staranne przygotowanie szkoleń przez zespół JAK-MD, trafny dobór materiałów oraz świetną organizację. Opracowany program oraz adekwatnie dobrane materiały szkoleniowe zostały dobrze przyjete przez tak wymagających odbiorców, jakimi są Dyrektorzy ośrodków WORD województwa łódzkiego. Szkolenia były prowadzone bardzo dynamicznie, przy wykorzystaniu różnorodnych metod warsztatowych, co zapewniło zaangażowanie i aktywny udział wszystkich uczestników szkoleń. (…)

Wojciech Jabłoński
Dyrektor
WORD w Łodzi


Z usług firmy Jak-Marketing Dialog korzystamy od roku 2006. Współpracujemy przy szkoleniach komercyjnych i projektowych. (…) Nasi klienci bardzo chętnie uczestniczyli w szkoleniach ze względu na: bardzo wysoki poziom wiedzy trenerów, wysoką wartość merytoryczną szkoleń, profesjonalne przygotowanie materiałów szkoleniowych, zaangażowanie i przygotowanie do prowadzenia zajęć przez trenerów.(…) Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą i śmiało możemy polecić ją innym.

Joanna Wojterska
Kierownik ds. edukacji
EGD Sp. z o.o.


(…) Zajęcia poświęcone min. zagadnieniom komunikacji, autoprezentacji, technik sprzedaży prowadzone były metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem scenek sytuacyjnych, case studies oraz indywidualnych konsultacji. Na każdym etapie trenerka kładła nacisk na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności. (…)

Sławomir Czarnecki
Kierownik działu Promocji Marketingu
Teatr Polski – Bydgoszcz


(…) Na zlecenie naszej firmy „SOLANKI” przeprowadzono szkolenie dla 15 osobowej kadry kierowniczej na temat „Rola kierownika w motywowaniu i ocenie pracownika”. Cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił wszystkie nasze oczekiwania. (…) Szkolenie zostało przeprowadzone z dużym profesjonalizmem. Prowadząca w umiejętny sposób połączyła część merytoryczną z praktycznymi ćwiczeniami. (…) osoby biorące udział w szkoleniu potwierdziły dużą wagę i przydatność zdobytej wiedzy i sposób jej praktycznego wykorzystania.(…)

Maria Frankowska
Kierownik Działu Kadr i Płac
„SOLANKI”


Poczta Polska Urząd Przewozu Poczty w Łodzi dziękuje firmie JAK-Marketing Dialog za przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu doskonalenia technik sprzedaży. Szkolenia składały się z szeregu praktycznych ćwiczeń i symulacji sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji a także umiejętności zachowania się w kontekście z „trudnym” klientem. Założone cele zostały zrealizowane w pełni, przy czym pragniemy podkreślić staranne przygotowanie szkoleń przez zespół JAK-MD, trafny dobór materiałów oraz świetną organizację. (…) Polecamy firmę jako rzetelnego dobrego partnera w realizacji programów szkoleniowych.

Andrzej Krzemiński
Dyrektor
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.


(…) Szkolenia przeznaczone były dla pracowników działu handlowego, serwisantów handlowych, pracowników działu finansowego i działu organizacji oraz kadry kierowniczej MSP. Materiały szkoleniowe oceniane przez Koordynatora Szkoleń Projektu EQUAL uzyskały bardzo wysoką ocenę merytoryczną oraz spełniały wszystkie kryteria procedury szkoleniowej ISO 9001-2000, dla której Certyfikat posiada WSZiA w Zamościu. Wykładowcy oraz trenerzy podczas prowadzonych szkoleń i warsztatów prezentowali wysoką wiedzę merytoryczną, a zajęcia przeprowadzone były metodą interaktywną z wykorzystaniem zróżnicowanych środków dydaktycznych, które angażowały wszystkich uczestników szkoleń. Szkolenia uzyskały bardzo wysoką ocenę merytoryczną i praktyczną co znalazło odbicie w ankietach oceny szkoleń przez słuchaczy.

Bogdan Kawałko
Prorektor ds. Rozwoju
WSZiA w Zamościu


Niniejeszym mam przyjemność wyrazić pełne uznanie dla Pani Agnieszki Grys – właściciela marki Jak-Marketing Dialog, za bardzo wysoki poziom autorskiego, akredytowanego przez ICF szkolenia: „Coach w procesie i strukturze coachingu indywidualnego i biznesowego”(…) Bardzo wysokie kompetencje merytoryczne prowadzącej, jak również poziom prowadzenia zajęć w sposób zajmujący i aktywny – sprawiły, że nabyłam zarówno wiedzę jak i umiejętności praktyczne w zakresie kreowania i wzmacniania postawy coacha, jak i zasad prowadzenia coachingu indywidualnego oraz coachingu trójstronnego w biznesie.

Barbara – trener biznesu, coach


Miałam przyjemność uczestniczyć w programie grupowym Mentor Coaching w Firmie: JAK Marketing Dialog. Program jest niezwykle przydatny dla osób przygotowujących się do akredytacji ICF. W trakcie warsztatu zostało dokładnie omówionych i zaprezentowanych 11 kompetencji coacha wg wymogów ICF. Jako uczestnicy mieliśmy okazję zaprezentowania próbki naszej pracy coachingowej i otrzymania feedbacku dotyczącego naszych już zdobytych kompetencji oraz obszarów, nad którymi musimy jeszcze popracować. Dodatkowo prowadząca udzielała odpowiedzi na wszystkie pojawiające się pytania i wątpliwości. Niewątpliwą zaletą tego programu jest ogromne doświadczenie P. Agnieszki, którym prowadząca się z chęcią z nami dzieliła. Warsztat był przygotowany i przeprowadzony z największą starannością, profesjonalnie w małej, kameralnej grupie. Z czystym sumieniem mogę polecić taką formę mentoringu wszystkim coachom myślącym o akredytacji.

Marta – coach


Rekomenduję szkolenie z zakresu coachingu firmy JAK-Marketing Dialog. (…) Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, a jednocześnie wzięte pod uwagę zostały indywidualne potrzeby uczestników. Podczas pracy omawianych było wiele interesujących tematów związanych z pracą coacha m.in. z autentycznością coacha, stworzeniem relacji z klientem, ustaleniem warunków współpracy, strukturą procesu coachingowego. Ze względu na potrzeby uczestników, dużo czasu zostało poświęcone na case study, czyli omówienie konkretnych sytuacji w relacji coachingowej. Niektóre kwestie były bardzo delikatne, a zostały potraktowane z szacunkiem, profesjonalnie i głęboko omówione. (…) Polecam profesjonalne, bardzo rozwojowe szkolenie firmy JAK-Marketing Dialog.

Barbara Kędzia – coach


Wysokie standardy szkoleniowe, profesjonalizm w przekazywaniu najlepszych rozwiązań w zakresie coachingu, elastyczność w podejściu do procesu szkoleniowego uwzględniająca potrzeby i oczekiwania uczestników szkolenia. Bardzo dobra struktura prowadzenia szkolenia, równowaga między teorią i praktyką, rozwijanie i utrwalanie nabytych umiejętności. Miła, wręcz rodzinna atmosfera panująca podczas sesji szkoleniowych. Wszystko to sprawia, że szkolenia prowadzone przez firmę JAK-Marketing Dialog są wspaniałą drogą rozwoju, odkrywania własnych możliwości i nabywania nowych umiejętności. Projekt coachingowy, w którym brałem udział rozpoczął się we wrześniu 2013 roku i zakończył w lutym 2014 sesją egzaminacyjną JAK-MD Certified Coach.

Dr inż. Maciej Malarski
Katedra Zarządzania UŁ