Trudne sytuacje w pracy coacha

Typ spotkania: Coaching Cafe
Temat spotkania: Trudne sytuacje w pracy coacha

Prowadzący: Agnieszka Grys, PCC ICF
Termin: 2017-05-22, godz. 17.30-20.30
Miejscowość: Łódź
Miejsce spotkania: Hotel Iness, ul. Wróblewskiego

Treść programu: Celem spotkania jest zwiększanie swoich możliwości coachingowych w sytuacjach trudnych poprzez: pogłębianie świadomości coacha, a w tym rozwiązywanie własnych trudności emocjonalnych utrudniających kontakt z klientami zwiększanie rozumienia klientów poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych uzyskiwanie wsparcia w grupie o podobnym profilu zawodowym. Uczestnicy spotkania mogą przedstawić swoje sytuacje trudne z praktyki coachingowej. Będziemy szukać wspólnych rozwiązań i narzędzi do omawianych przypadków.

Informacje o prowadzącym: Agnieszka Grys – coach PCC ICF, mentor ICF, trener biznesu.

Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rozmów coachingowych: Life & Bussines coaching, Career Coaching, Group Coaching, Facylitacja grupy.

Od roku 2006 kieruje firmą szkoleniową Jak – Marketing Dialog w ramach tej działalności prowadzi szkolenia i procesy coachingowe dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla zespołów handlowych i trenerów wewnętrznych organizacji.

Osobiście, jako menadżer, realizuję swoje pasje w obszarach HR, strategicznego zarządzania firmą, marketingu i sprzedaży.
Autorka, wykładowca   programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – Studia Podyplomowe COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji. Opiekun merytoryczny i wykładowca Studiów Podyplomowych Akademia Trenera Biznesu – rozwój umiejętności profesjonalnych na Uniwersytecie Łódzkim WZ.

Spotkanie jest bezpłatne dla coachów ICF, dla pozostałych osób spotkanie jest płatne w wysokości 50 zł brutto, płatne na konto:

Dane do przelewu: Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego, Oddział ICF; Bank Pekao S.A. IV O. w Warszawie; Nr konta: 54 1240 1053 1111 0010 0863 5274; Tytułem: CC Luty, Łodź, imię, nazwisko.

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: lodz@icf.org.pl

Jeśli chcesz otrzymać fakturę za uczestnictwo w/w wydarzeniu organizowane przez lokalny Oddział ICF, proszę prześlij: dowód zapłaty, dane (nazwa firmy, adres, NIP) do asystentki zarządu pani Aleksandry Krupskiej na adres info@icf.org.pl; Wszelkie pytania odnośnie faktur także należy kierować do p. Aleksandry.

Zapraszamy
Zespół ICF O/Łódź

Data

22 Maj 2017

Czas

17:30 - 20:30

Lokalizacja

Hotel Iness
ul. Wróblewskiego 19/23, 93-578 Łódź
Kategoria

Organizator

ICF Oddział w Łodzi
Telefon
+48 504 044 108
Email
lodz@icf.org.pl
Strona WWW
http://icf.org.pl/