Akademia Trenera Biznesu JAK-MD™ – VII edycja studiów podyplomowych na UŁ

Zapraszamy na VII edycję Akademii Trenera Biznesu wg metodologii JAK-MD™, która rozpocznie się w marcu 2021 roku.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych.

Czas trwania studiów podyplomowych

 • 220 godzin (11 zjazdów stacjonarnych i/lub wirtualnych)
 • zajęcia rozpoczynają się w marcu 2021, pierwszy zjazd 7-6.03.2021
 • ostatni zjazd 18-19.12.2021, egzaminy i zamknięcie studiów w styczniu 2022 r.

JAK-Marketing Dialog zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie Akademii jest uzależnione od liczby kandydatów. Pracujemy w grupach maksymalnie 14 osobowych.

Opłata za studia

Czesne wynosi 5900 zł za cały program, program można opłacać w całości lub w transzach:

 • I transza w wysokości 2100 zł (termin wpłaty – I zjazd),
 • II transza 1900,00 zł,
 • III transza w wysokości 1900,00 zł.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 12 osób.

Adresaci studiów podyplomowych

 • osoby pragnące rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny,
 • menedżerowie zajmujący się szkoleniami oraz rozwojem pracowników,
 • pracownicy działów szkoleń,
 • trenerzy wewnętrznych,
 • samodzielni trenerzy i szkoleniowcy,
 • pracownicy firm szkoleniowych,
 • nauczyciele, wykładowcy akademiccy.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich.

Program studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje następujące obszary tematyczne

 • Trening interpersonalny
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Ewaluacja szkoleń
 • Projektowanie szkoleń
 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie
 • Rozwój kompetencji trenerskich
 • Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym
 • Warsztat procesu grupowego,
 • Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami
 • Zarządzanie zmianą
 • Kultura organizacyjna
 • Trening twórczości
 • Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji
 • Prowadzenie zajęć – narzędzia pracy trenerskiej
 • Prowadzenie zajęć – sytuacje trudne w pracy trenera
 • Inteligencja Emocjonalna (EQ) w pracy trenera
 • Zarządzanie sobą, zarządzanie grupą
 • Wypalenie zawodowe
 • Projektowanie własnego szkolenia
 • Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych

Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności. Program prowadzony jest metodologią Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™.

Kadra nauczająca

Grono wykładowców stanowić będą trenerzy JAK-Marketing Dialog – firmy szkoleniowej, specjalizującej się w kompleksowej edukacji trenerów biznesu – praktycy biznesowi, psychologowie i pedagodzy z wieloletnim stażem trenerskim, oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Zarządzania specjalizujący się w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych będących podstawą merytoryczną studiów.

Prowadzący: Agnieszka Grys, Anna Michałkiewicz, Ewa Bareła, Ewa Samuel, Kinga Wdowicka, Maria Czajkowska, Olga Idzikowska, Urszula Skrok-Kuczera, Julian Czurko, Piotr Ławacz, Piotr Mikosik, Tomasz Czapla

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry zajęcia rozpoczynają się w marcu 2021 r., a kończą się w styczniu 2022 r. Termin zgłoszeń 31 stycznia 2021 r.

Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany wkrótce.

 • Pierwszy zjazd: 6-7.03.2021 r.
 • Ostatni zjazd: 18-19.12.2021 r.
 • Egzaminy i zakończenie studiów: styczeń 2022 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 12 osób.

Strona wydziałowa studiów

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/tabid/2538/language/pl-PL/Default.aspx

Wymagane dokumenty

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • jedno zdjęcie,
 • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Kontakt z kierownikiem studiów

dr Małgorzata Kołodziejczak

Katedra Zarządzania

pokój 312, III piętro

tel. 606 222 155, 42 635 51 67

e-mail: mkolodziejczak@uni.lodz.pl

Opieka merytoryczna

Agnieszka Grys

e-mail: agnieszka@jak-md.pl

tel: 502 514 765

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Znajdź nas na Facebooku!

Znajdź nas na Twitterze!

JAK-MD

ul. Poniatowskiego 17/9
95-200 Pabianice
+48 504 044 108
+48 502 514 765
biuro@jak-md.pl