Akademia Trenera Biznesu JAK-MD™ – V edycja studiów podyplomowych na UŁ

Zapraszamy na edycję Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™, która rozpocznie się w październiku 2018 roku.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych.

Czas trwania studiów podyplomowych

 • 220 godzin (11 zjazdów)
 • zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018 r.
 • zajęcia kończą się w czerwcu 2019 r.

JAK-MD zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie Akademii jest uzależnione od liczby kandydatów. Pracujemy w grupach maksymalnie 14 osobowych.

Opłata za studia

Czesne wynosi 5900 zł za cały program, program można opłacać w całości lub w transzach:

Płatności za uczestnictwo w studiach będą miały miejsce w trzech transzach.

 • I transza w wysokości 2100 zł (termin wpłaty – I zjazd),
 • II transza 1900,00 zł,
 • III transza w wysokości 1900,00 zł.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 12 osób.

Uwaga! Istnieje możliwość dofinansowania studiów dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Informacje na temat bonów znaleźć można w Bazie Usług Rozwojowych PARP-u.

Adresaci studiów podyplomowych

 • osoby pragnące rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny,
 • menedżerowie zajmujący się szkoleniami oraz rozwojem pracowników,
 • pracownicy działów szkoleń,
 • trenerzy wewnętrznych,
 • samodzielni trenerzy i szkoleniowcy,
 • pracownicy firm szkoleniowych,
 • nauczyciele, wykładowcy akademiccy.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich.

Program studiów obejmuje następujące obszary tematyczne

 • Trening interpersonalny
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Ewaluacja szkoleń
 • Projektowanie szkoleń
 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie
 • Rozwój kompetencji trenerskich
 • Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym
 • Warsztat procesu grupowego,
 • Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami
 • Zarządzanie zmianą
 • Kultura organizacyjna
 • Trening twórczości
 • Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji
 • Prowadzenie zajęć – narzędzia pracy trenerskiej
 • Prowadzenie zajęć – sytuacje trudne w pracy trenera
 • Inteligencja Emocjonalna (EQ) w pracy trenera
 • Zarządzanie sobą, zarządzanie grupą
 • Wypalenie zawodowe
 • Projektowanie własnego szkolenia
 • Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych

Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności. Program prowadzony jest metodologią Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™.

Kadra nauczająca

Grono wykładowców stanowić będą trenerzy JAK-MARKETING DIALOG – firmy szkoleniowej, specjalizującej się w kompleksowej edukacji trenerów biznesu – praktycy biznesowi, psychologowie i pedagodzy z wieloletnim stażem trenerskim, oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Zarządzania specjalizujący się w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych będących podstawą merytoryczną studiów.

Prowadzący: Agnieszka Grys, Anna Michałkiewicz, Ewa Bareła, Ewa Samuel, Kinga Wdowicka, Maria Czajkowska, Olga Idzikowska, Urszula Skrok-Kuczera, Artur Negri, Piotr Ławacz, Piotr Mikosik, Tomasz Czapla

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018 r. zajęcia kończą się w czerwcu 2019 r.

Harmonogram zjazdów:

 • 1. zjazd: 27-28.10.2018
 • 2. zjazd: 17-18.11.2018
 • 3. zjazd: 15-16.12.2018
 • 4. zjazd: 12-13.01.2019
 • 5. zjazd: 02-03.02.2019
 • 6. zjazd: 02-03.03.2019
 • 7. zjazd: 23-24.03.2019
 • 8. zjazd: 13-14.04.2019
 • 9. zjazd: 11-12.05.2019
 • 10. zjazd: 08-09.05.2019
 • Zaliczeniowe sesje pokazowe: 29-30.06.2019

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 12 osób.

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/tabid/2538/language/pl-PL/Default.aspx

Wymagane dokumenty

Kierownik studiów:

dr Małgorzata Kołodziejczak
Katedra Zarządzania
pokój 312, III piętro
tel. 791 171 234, 42 635 51 67
e-mail: mkolodziejczak@uni.lodz.pl

e-mail: akademiatrenera@uni.lodz.pl

Opieka merytoryczna:

Agnieszka Grys
e-mail: agnieszka@jak-md.pl
tel: 502 514 765

Dane kontaktowe:

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
Sekretariat Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ
ul. J. Matejki 22/26,
90-237 Łódź
tel. 791 171 234, 42 635 52 34, 502 514 765
Po godz. 15.30 oraz w weekendy kontakt pod numerem telefonu:
tel. 502 514 765 – Agnieszka Grys


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jak-md/ftp/jak-md.pl/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/skins/single.php on line 129

Znajdź nas na Facebooku!

Znajdź nas na Twitterze!

JAK-MD

ul. Poniatowskiego 17/9
95-200 Pabianice
+48 504 044 108
+48 502 514 765
biuro@jak-md.pl