Zdzisława Hetka – coach ACC ICF

Home  >>  Coaching  >>  Zdzisława Hetka – coach ACC ICF

Jestem coachem akredytowanym ACC ICF i trenerką, absolwentką Podyplomowego Studium Coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Prowadzę zajęcia dla studentów coachingu w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.

Jako coach łączę bogate doświadczenie zawodowe i życiowe z przygotowaniem merytorycznym. Wspieram klientów w lepszym poznawaniu siebie, podnoszeniu pewności siebie, odnajdywaniu i realizacji swoich celów, zarówno osobistych jak i zawodowych.