Testy

Home  >>  Testy

Korzystamy z testów przydatnych w procesach rozwojowych, kompleksowych, skupionych na określonych aspektach, niosących wartościowe informacje dla badanych osób i pomagających im podnosić swoją efektywność. Dobierane są w zależności od potrzeb.
Są to, między innymi:

  • 360
  • Style radzenia sobie z konfliktem Thomasa Kilmanna
  • Style uczenia się Kolba
  • Kwestionariusz Ról Zespołowych Belbina
  • Kwestionariusz Orientacji Zawodowej

 

FRIS –  trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

 

MTQ 48 – 48 metoda powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na narzędzie do mierzenia siły i odporności psychicznej, która w wysokim stopniu koreluje z powodzeniem na stanowiskach menedżerskich. Pozwala określić postawę wobec wyzwań, odporność na stres, umiejętność zarządzania własnymi emocjami.

 

IRC (Intercultural Readiness Check) – narzędzie badające poziom rozwoju kompetencji międzykulturowej.

 

Kwestionariusz Insights Discovery™ może stanowić wsparcie w pracy nad kluczowymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania Twoich pracowników, zespołów i całej organizacji.  Wskutek wieloletnich badań, model Insights Discovery™ stał się podstawą do stworzenia całego szeregu narzędzi, które znajdują swoje zastosowanie w różnych obszarach pracy, takich jak umacnianie i budowanie efektywnych zespołów, świadome przywództwo, kształtowanie relacji opartych na szczerym i konstruktywnym feedbacku czy skuteczna sprzedaż.

 

Test Personality I.D.™ Building Stronger Teams,  Test Personality I.D.® jest ROZSZERZONYM, ZAAWANSOWANYM narzędziem pomiaru osobowości typu DISC przeznaczonym do budowania samoświadomości, przeglądu predyspozycji indywidualnych, zwiększania wydajności pracy, rozwijania kompetencji EQ, doskonalenia międzyludzkiej komunikacji oraz lepszego zarządzania relacjami w pracy zespołowej.

 

Kompas kariery – Career Direct to profesjonalny, opracowany naukowo, unikalny test profilujący osobowość, talenty, zainteresowania i wartości w celu wskazania optymalnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Program został opracowany przez zespół doradców zawodowych, psychologów i socjologów. Przeczytaj więcej o Kompasie kariery.

 

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl

Wyślij do nas wiadomość używając formularza: