Przeprowadzenie klienta przez proces zmiany – 20h CCE ICF | Akademia Coacha JAK-MD™

Moduł stanowi część kompleksowego programu Akademii Coacha JAK-MD™, jest także niezależnym, akredytowanym przez ICF szkoleniem, budującym i doskonalącym wybrane kompetencje profesjonalnego coacha.

Dzięki MODUŁOWI III zyskujesz godziny akredytowane przez ICF: 20 h Continuing Coaching Education (CCE)

Realizacja programu Moduł III: 3 dni szkoleniowe (24 h, godzinna przerwa obiadowa każdego dnia szkolenia)

Cel MODUŁU III W ramach programu uczestnicy nabędą umiejętności pracy w zmianie, pracy z przekonaniami oraz pracy z oporem klienta.
Ogólny zakres szkolenia:

 • czym jest zmiana i jak wpływa na coachee,
 • rola coacha w procesie zmiany,
 • postawa klienta w procesie zmiany,
 • źródła zmiany,
 • praca z przekonaniami,
 • praca z emocjami,
 • metody pracy nad barierami, wspieranie podejmowania decyzji, rozwijania kreatywności klienta w procesie zmiany.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także:

 • jakie są źródła i fazy zmiany,
 • jaki jest związek miedzy gotowością do zmiany u coacha a gotowością do zmiany u klienta,
 • jak dobrać odpowiednie narzędzia na różnym poziomie gotowości klienta.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy szkolenia:

 • poznanie modelu zmiany w procesie indywidualnym i w organizacji,
 • świadome i umiejętne podeście coacha do kwestii kształtowania relacji klient-coach, w szczególności w zakresie doboru modelu zmiany,
 • rozpoznanie poziomu zmiany klienta (coachee),
 • efektywne i indywidualne stosowanie modeli pracy w procesie coachingu,
 • adekwatne stosowanie narzędzi przez coacha,
 • tworzenie adekwatnych technik pracy z klientem uwzględniających zarówno poziom jego gotowości do zmiany, jak i psychologiczne uwarunkowania pożądanej przez niego zmiany,
 • umiejętna praca z przekonaniami klienta, z jego oporem,
 • sprawne poruszanie się po czterech fazach zmiany i źródłach zmiany zachodzących w pracy z klientem,
 • zapoznanie się z narzędziami monitorującymi oraz ewaluującymi pracę coacha i coachee w procesie zmiany.

Powyższe dane będą używane wyłącznie w celu organizacji warsztatu. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

Nie organizujemy noclegów. Uczestnicy mają zagwarantowane: trening, materiały, przerwy kawowe i obiad – wliczone w cenę treningu.

Warunkiem dokonania rezerwacji miejsca na warsztacie jest wpłata 50 % całej kwoty 2371,07 zł (+VAT!) co najmniej 14 dni przed treningiem, po potwierdzeniu miejsca przez konsultanta ds. szkoleń.

Pozostała wpłata dzień przed szkoleniem. JAK-Marketing Dialog Multi Bank Oddział w Łodzi 09 1140 2017 0000 4502 0522 7089 z dopiskiem warsztaty: wpisz datę i tytuł warsztatów

Data

12 Sty 2018 - 14 Sty 2018

Czas

10:00 - 18:30

Koszt

2371,07 zł (+VAT)

Lokalizacja

Łódź

Organizator

JAK-Marketing Dialog
Telefon
+48 504 044 108
Email
biuro@jak-md.pl
Strona WWW
http://jak-md.pl/