Akademia Trenera Biznesu JAK-MD™ – IV edycja studiów podyplomowych na UŁ

Zapraszamy na edycję Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™, która rozpocznie się w październiku 2017 roku.

Czas trwania:

 • 220 godzin (11 zjazdów)
 • zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r.
 • zajęcia kończą się w czerwcu 2018 r.
 • zjazd nr 1: 28 października 2017 r.

JAK-MD zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie Akademii jest uzależnione od liczby kandydatów. Pracujemy w grupach maksymalnie 14 osobowych.

Opłata za studia:

Czesne wynosi 5900 zł za cały program, program można opłacać w całości lub w transzach,

 • I transza w wysokości 200 zł płatna przy zapisach na Studia
 • II transza 1900,00 zł płatna do 10.10.2017,
 • III transza w wysokości 1900,00 zł do 20.12.2017,
 • IV transza w wysokości 1900,00 zł do 30.03.2018.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 12 osób.

Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności. Program prowadzony jest metodologią Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™.

DLA KOGO:

 • osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny,
 • menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników,
 • pracowników działów szkoleń,
 • trenerów wewnętrznych,
 • samodzielnych trenerów i szkoleniowców,
 • pracowników firm szkoleniowych,
 • nauczycieli, wykładowców akademickich,

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich.

CEL:

Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

 • Trening interpersonalny
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Ewaluacja szkoleń
 • Projektowanie szkoleń
 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie
 • Rozwój kompetencji trenerskich
 • Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym
 • Warsztat procesu grupowego, Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami
 • Zarządzanie zmianą
 • Kultura organizacyjna
 • Trening twórczości
 • Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji
 • Prowadzenie zajęć – narzędzia pracy trenerskiej
 • Prowadzenie zajęć – sytuacje trudne w pracy trenera
 • Inteligencja Emocjonalna (EQ) w pracy trenera
 • Zarządzanie sobą, zarządzanie grupą
 • Wypalenie zawodowe
 • Projektowanie własnego szkolenia
 • Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych

KADRA NAUCZAJĄCA:

Grono wykładowców stanowić będą trenerzy JAK-MARKETING DIALOG – firmy szkoleniowej, specjalizującej się w kompleksowej edukacji trenerów biznesu – praktycy biznesowi, psychologowie i pedagodzy z wieloletnim stażem trenerskim, oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Zarządzania specjalizujący się w zagadnieniach teoretycznych i praktycznych będących podstawą merytoryczną studiów.

Prowadzący: Agnieszka Grys, Anna Michałkiewicz, Ewa Bareła, Ewa Samuel, Kinga Wdowicka, Maria Czajkowska, Olga Idzikowska, Urszula Skrok-Kuczera, Artur Negri, Piotr Ławacz, Piotr Mikosik, Tomasz Czapla

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

Studia trwają dwa semestry zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017r. zajęcia kończą się w czerwcu 2018 r.

Harmonogram zjazdów grup I i II:

 • Zjazd nr 1 – 28-29.10.2017
 • Zjazd nr 2 – 18-19.11.2017
 • Zjazd nr 3 – 16-17.12.2017
 • Zjazd nr 4 – 20-21.01.2018
 • Zjazd nr 5 – 10-11.02.2018
 • Zjazd nr 6 – 03-04.03.2018
 • Zjazd nr 7 – 24-25.03.2018
 • Zjazd nr 8 – 14-15.04.2018
 • Zjazd nr 9 – 12-13.05.2018
 • Zjazd nr 10 – 09-10.06.2018
 • Zaliczeniowe sesje pokazowe grupy I: 30.06-01.07.2018
 • Zaliczeniowe sesje pokazowe grupy II: 06-08.07.2018

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 12 osób.

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/tabid/2538/language/pl-PL/Default.aspx

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kierownik studiów:

dr Małgorzata Kołodziejczak
Katedra Zarządzania
pokój 312, III piętro
tel. 791 171 234, 42 635 51 67
e-mail: mkolodziejczak@uni.lodz.pl

e-mail: akademiatrenera@uni.lodz.pl

Opieka merytoryczna:

Agnieszka Grys
e-mail: agnieszka@jak-md.pl
tel: 502 514 765

 

Dane kontaktowe:

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
Sekretariat Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ
ul. J. Matejki 22/26,
90-237 Łódź
tel. 791 171 234, 42 635 52 34, 502 514 765
Po godz. 15.30 oraz w weekendy kontakt pod numerem telefonu:
tel. 502 514 765 – Agnieszka Grys

 

Data

28 Paź 2017 - 08 Lip 2018

Czas

08:00 - 18:00

Koszt

5900 zł (Uczelnia zwolniona z podatku VAT)

Więcej informacji

Strona Akademii Trenera Biznesu

Lokalizacja

Łódź

Organizator

JAK-Marketing Dialog
Telefon
+48 504 044 108
Email
biuro@jak-md.pl
Strona WWW
http://jak-md.pl/